Видео материалы:

Конкурс "Веселый светофор"

"Адам бол"

Опрос

Нужно ли повышать штрафы за нарушение ПДД в 2018 году?
 

Наши партнеры:

 

Эмилбеков Арлендин Кыргыз Республикасында Жол коопсуздугун камсыздоого идеалду модель атуу эссеси

«Ѳмүр табияттын эң уникалдуу табылгасы».

И.Гёте

Жогоруда белгиленгендей, Жердин пайда болуп ѳнүгүшүндѳгү эң негизгиси жана маанилүүсү адамдын ѳмүрү болуп саналары шексиз. XXI  кылымдагы болуп жаткан илимий - техникалык прогресстин тынымсыз ѳнүгүшү коомдун жашоосуна күзгүнүн эки бетиндей болуп пайдалуу жана зыяндуу шарттарды түзѳѳрүнѳ  барыбыз күбѳбүз. Бир жагынан сѳзсүз илимий техникалык прогресстин адамдын жашоосу үчүн ыңгайлуу шарт түзѳрү талашсыз. Бирок экинчи жагынан ошол эле продуктылар адамдын ѳмүрүнѳ, ден – соолугуна жана тиричилине таасирин тийгизбей койбойт. Бирок, менин оюм боюнча дайыма бардык илимий – техникалык прогресстин продуктураларынан биринчи орунга адамдын ѳмүрү турат! - деп эсептеймин. Анын ичинде адамдын санынан дагы кѳп болгон автотранспорттордун терс кесепеттери адам баласын ойлондура турган эң актуалдуу маселелердин бири. Ошол эле учурда, Жердин жашоочулары илимдин жетишкендиктерин туура жана зыянсыз колдоно билүүсү керек. Жогоруда белгиленген транспорттордун айлана – чѳйрѳгѳ тийгизген таасири айлана – чѳйрѳнүн абалын начарлатып жатат жана анын натыйжасында кайра эле адам запкысын чегип жатат. Мисалы,  оорулардын түрлѳрүнүн кѳбѳйүшү жана кабылдоолор.

Мындан  тышкары  айдоочулардын жана жүргүнчүлѳрдүн жолдо жүрүү эрежелерин так жана жоопкерчиликтүү аткарышпагандыктан статистикалык маалыматтарга таянсак Кыргызстанда акыркы үч жыл аралыгында эле 350 кичинекей балдар каза табып, жашы 18ге жете элек 4918 бала жаракат алышкан. Ошондой эле, республикада балдардын катышуусу менен жыл сайын 1,5 миң кичинекей балдар жол транспорттук аварияларга учурашары катталган. Бул белгиленген фактылар ар бир Кыргызстандыкты ойлонтпой койбойт.

Андыктан биз биринчи кезекте жол кыймылынын коопсуздугу деген түшүнүктү чечмелеп алуубуз керек. Адабияттарга таянсак, жол кыймылынын коопсуздугу  –  бул жол кыймылынын бардык катышуучуларын коопсуздугун камсыздоодогу иш  –  чаралардын жыйындысы болуп саналат. Барыбыз жол кыймылынын катышуучулары болуп саналабыз. Тактап айтканда, жол кыймылынын катышуучуларына транспорт каражаттарынын айдоочулары, транспорт каражаттарынын жүргүнчүлѳрү жана жѳѳ жүргүнчүлѳр дагы киришет. Кыргыз Республикасында жол кыймылынын эрежелерин мыйзамы боюнча жол кыймылынын бардык катышуучулары жол кырсыктарынан коопсуз болушу керек.

Ошол себептен бул салаада республиканын аймагында жол кыймылынын эрежелери кабыл алынган. Бирок тилекке каршы жогорудагы белгиленген сандагы адамдардын жаракат алып, жада калса ѳмурлѳру менен кош айтышкан. Демек, бул белгиленген маселеден чыгуу учун башка жолдорун караштыруу керектигин белгилейт.

Баарыбызга маалым болгондой,  жол коопсуздугун камсыздоо учун мектеп окуучулары менен интерактивдуу ыкмалар менен сабактар байма-бай ѳткѳрлп тураары белгилуу. Бирок менин оюм боюнча бул иш – чаралар уй-булѳдѳн  жана бала бакчадан башталышы керек. Ошондой эле, массалык маалымат каражаттарынан бугунку кундѳ орчундуу орунда тураары маалым болгондуктан атайын мультфильмдерди балдарга корсотуу зарыл деп эсептеймин. Ѳзгѳчѳ мектепке чейинки жана мектеп курагындагы балдар абдан сезимтал, зирек жана таасирдуу болушат эмеспи. Ошол эле кезекте ата-энелер дагы буга туртку болушу керек. Анткени, бала учун ата-эненин орду дайыма орчундуу жана маанилуу. Дагы бир сунушум боюнча бала бакчаларда жана мектептерде окуучуларды гана эмес ата – энелерди дагы окутуу керектиги. Кыргыз бир макал бар эмеспи «Мин уккандан бир кѳргѳн». Ошондуктан, сѳзсуз турдѳ сабактар жасалма макет жана жаны инновациялык ыкмалар  менен сабактар жургузулсо деген ойдомун. Натыйжада, адамдардын жол коопсузду боюнча сабаттары жогоруламак. Бул сунушумду бир дагы ата – эне четке какпайт болушу керек деп оймоймун. Себеси, ата – эне учун баласынын коопсуздугу дайыма биринчи кезекте турат эмеспи. Менин оюм боюнча кээ бир ата -  энелер ѳздѳру жол эрежелеринин коопсуздугун сакташпайт же аларды билишпейт.

Ошондой эле, милиция кызматкерлери кузѳтпѳгѳн жерлерге видео-камералар тургузулса жана ал объектилер  катаал кѳзѳмѳлдѳнсѳ жакшы болмок. Бирок Кыргызстандын мындай татаал экономикалык жагдайында мыйдай  шарттар тузулобу дагы бир суроо. Ошол себептен бул кырдаалдан чыгуу учун ар бир Кыргызстандын жаранын уй-булодон баштап Ата Мекенин суйуугѳ, патриоттулукка, адамдын ѳмурун баалай билууго жана  бирин-бири сыйлоого ундолушу керек деген ойдомун.

 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Все права защищены © 2012 | Общественное Объединение «Дорожная Безопасность»

Разработка сайта:
Студия «Novel»